Public Relations

Kontakty z mediami

Aby otrzymać więcej informacji o naszych produktach oraz otrzymać dostęp do Centrum Prasowego RHA, prosimy o kontakt z naszym działem Public Relations.

Prosimy również o kontakt z nami w sprawie testów produktów RHA w telewizji, mediach drukowanych
oraz elektronicznych.

Nasz e-mail: pr@rha.com.pl